مقیاس کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (RDAS) – فرم تجدیدنظر شده

مطالب دیگر:
📜پاورپوینت هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن📜پاورپوینت تخم مرغ ارگانیک📜پاورپوینت مروری بر انرژی در جیره غذایی و ارتباط آن با پروتئین (مرغ تخم گذار)📜پاورپوینت ارتباطات متقابل مواد مغذی با یکدیگر و سیستم ایمنی📜پاورپوینت کمپیلوباکتر📜پاورپوینت مایکوتوکسیکوز در طیور (MYCOTOXICOSIS)📜پاورپوینت نتیجه گیری از مدل های رهبری📜خلاصه کتاب تئوري سازمان نوشته ماری جو هچ📜پاورپوینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (وزیران کاردان، شهرهای آباد)📜پاورپوینت درس پژوهی و راه های توسعه آن📜لیست وسایل و مواد آزمایشگاهی موردنیاز درس علوم و ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی📜پکیج خام دفتر کلاسی هوشمند📜جدول وسایل مورد نیاز درس به درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی📜پاورپوینت نقش معلم در مدرسه📜پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری سازمان: مدرن، تفسیری و پست مدرن تالیف ماری جو هچ ترجمه دکتر دانایی فرد📜خلاصه کتاب تئوری سازمان: مدرن، تفسیری و پست مدرن تالیف ماری جو هچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد📜پاورپوینت معماری هایتک و اکوتک📜پاورپوینت خلاصه کتاب مواد غیرکتابی در کتابخانه ها تالیف ریچارد فوتر گیل و یان بوچارت ترجمه خادمیان📜جزوه آموزش نرم افزار Mathematica📜جزوه تابع دبیرستان
مقیاس کیفیت زناشویی باسبی,پرسشنامه کیفیت زناشویی باسبی,فرم تجدیدنظر شده مقیاس باسبی,سنجش کیفیت زندگی زناشویی|50477561|tql
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مقیاس کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (RDAS) – فرم تجدیدنظر شدهرا مشاهده می نمایید

مقیاس کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (RDAS) – فرم تجدیدنظر شده هدف: سنجش میزان کیفیت روابط زناشویی پرسشنامه توسط باسبی، کران، لارسن و کریستنسن در سال ۱۹۹۵ ساخته شده است که به منظور سنجش میزان کیفیت روابط زناشویی بکار می رود. این پرسشنامه از ۱۴ گویه و ۳ خرده مقیاس توافق (۶ سوال)، رضایت (۵ سوال) و انسجام (۳ سوال) تشکیل شده است که در مجموع نمره کیفیت زناشویی را نشان می دهند و نمرات بالا نشان دهنده کیفیت زناشویی بالاتر است. تعداد سوال: ۱۴ تعداد...