دانلود دوره سه مهارت ویژه ذهن قدرتمند

|50477605|tql
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل دانلود دوره سه مهارت ویژه ذهن قدرتمندرا مشاهده می نمایید

توضیحات دوره آموزشی غیرحضوری “ سه مهارت ویژه ذهن قدرتمند” راه رسیدن به موفقیت و ثروت بی پایان در زندگی را به شما نشان میدهد برای اینکه یک ذهن قدرتمند برای تبدیل افکارتان به واقعیت، داشته باشید، شما به سه مهارت کلیدی نیاز دارید : شجاعت برای غلبه بر ترس از تغییر باورهای مثبت و سازنده عادت‌های جدید شما ابتدا باید بلد باشید تغییر کنید و شرایط جدید را با آغوش باز بپذیرید؛تا وقتی‌که از روبرو شدن با شرایط جدید، افراد جدید...